độc tiểu thanh ký
Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du) – Chuyện nàng tiểu Thanh

của nhà thơ Nguyễn Du viết về chuyện nàng tiểu Thanh. Vì Thương...