Di Thuyen Tren Song Day
Đi Thuyền Trên Sông Đáy ( Hồ Chí Minh ) – Bài Thơ Đi Cùng Năm Tháng

là một bài thơ được nhiều bạn đọc yêu mến của nhà thơ...