Con Kien Ma Leo Canh Na
Bài thơ con kiến mà leo cành đa đi cùng năm tháng đặc sắc nhất

là một bài thơ nổi tiếng gắn bó với nhiều thế hệ bạn...