To Huu Tac Pham Va Loi Binh 11 2017 640x1014
Bài Thơ Con Cá Chột Mưa ( Tố Hữu ) Được Yêu Thích Nhất

là một bài thơ nổi tiếng được trích trong tập thơ Từ Ấy...