Co Dai1
Cỏ Dại ( Xuân Quỳnh ) – Nỗi nhớ thương quê hương da diết của người lính trẻ

là một bài thơ đậm chất trữ tình của nữ thi sĩ nổi...