Chu Hai Quan1 640x480
Bài thơ Chú Hải Quân đặc sắc được yêu thích nhất của thi sĩ Vân Đài

là một thi phẩm được nhiều bạn đọc biết đến và yêu thích...