Chinh Khi Ca 640x335
Chính khí ca – Bài thơ lẫm liệt vang danh của nhà thơ Văn Thiên Tường

là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trung Quốc Văn Thiên...