Chieu Song Thuong1
Chiều sông thương (Hữu Thỉnh) – Tác phẩm ấn tượng, đặc sắc nhất

là một bài thơ nổi tiếng của Hữu Thỉnh được trích trong tập...