Chc3a9m Cha Cc3a1i Kie1babfp Le1baa5y Che1bb93ng Chung1
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung – Câu thơ đặc sắc của Hồ Xuân Hương

là một câu thơ hay và đặc sắc của nữ thi sĩ Hồ...