Cẩm Thơ: Thi Sĩ Của Lối Viết Tự Nhiên, Mộc Mạc, Chân Thành

Cẩm Thơ là một trong những thi sĩ hiện đai, quê Bắc Giang. Với...