Cc3a1i Cc3b2 C491i C491c3b3n Cc6a1n Mc6b0a1
Cái cò đi đón cơn mưa – Bài ca đi cùng năm tháng được yêu thích nhất

là một bài thơ gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc Việt...