Tập Thơ Đặc Sắc Nhất, Ấn Tượng Nhất Của Bửu Kế-Nguyễn Phúc Bửu Kế

Bửu Kế xuất thân từ một gia đình hoàng tộc.Ông được biết đến là nhà...