Dấu Ấn Sâu Sắc Từ 3 Bài Thơ Hay Của Bùi Tông Hoan

Bùi Tông Hoan 裴宗驩 hiệu Thuỷ Hiên, chưa rõ năm sinh năm mất, ông...