Bùi Phổ Và Bài Thơ Kiệt Tác Vãn Thánh Tông Thuần Hoàng Đế

Bùi Phổ 裴普 (1443-?) người xã Lê Xá, huyện Nghi Dương, đạo Hải Dương...