Trang Thơ Bùi Hữu Thứ Và Những Điều Mới Mẻ, Độc Đáo Nhất

Bùi Hữu Thứ 裴有庶 (1889-1945) hiệu Nguyện Trai 願齋, người thôn An Ninh, huyện...