bài thơ yêu mẹ
Bài thơ Yêu mẹ (Nguyễn Bao) – Con yêu mẹ lắm

là một trong những bài thơ thiếu nhi hay. Bài thơ với những câu...