Bia Ok
Yêu Lần Nào Cũng Đau – Bài thơ đặc sắc của thi sĩ Nồng Nàn Phố

là một thi phẩm vang danh của nữ thi sĩ Nồng Nàn Phố....