Ve Huu
Bài thơ Về Hưu ( Vũ Thanh Hoa ) – Tâm sự của thi sĩ dành cho đồng nghiệp

đặc sắc của nhà thơ Vũ Thanh Hoa được nhiều bạn đọc yêu...