Tuu Truong2
Bài thơ tựu trường của huy cận – Nỗi nhớ kỉ niệm học trò tươi đẹp

là một tác phẩm đặc sắc được nhiều bạn đọc yêu thích. Tác...