Tinh Trai1 640x342
Tình Trai – Bài thơ hấp dẫn ấn tượng nhất mọi thời đại của Xuân Diệu

là một thi phẩm của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. Ông là...