bài thơ thu điếu
Bài thơ Thu Điếu (Nguyễn Khuyễn) – Câu cá mùa thu

là một bài thơ thu của tác giả Nguyễn Khuyễn nằm trong tập...