bài thơ sang thu
Bài thơ Sang Thu (Hữu Thỉnh) – Bức tranh giao mùa tuyệt đẹp

là của nhà thơ Hữu Thỉnh là sự miêu tả khoảnh khắc giao...