bài thơ quê hương
Bài thơ Quê hương (Tế Hanh) – Bức tranh làng quê miền biển vô cùng sinh động

của Tế Hanh được sáng tác năm 1939, bài thơ miêu tả bức...