bài thơ nhàn
Bài thơ Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) – Bài thơ ca ngợi niềm vui trong cảnh sống thanh nhàn

là một trong những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bỉnh...