bài thơ đôi mắt
Bài thơ Đôi Mắt Của Em – Đôi mắt tròn tròn

là một trong những bài thơ thiếu nhi thuộc chủ đề bản thân...