Di Qua Thuong Nho
Bài thơ Đi Qua Thương Nhớ hấp dẫn của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

là một thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt...