Dam Ma Bac Giun 1 640x640
Đám Ma Bác Giun – Bài thơ thiếu nhi đặc sắc của Trần Đăng Khoa

là một thi phẩm nổi bật cho phong cách thơ của Trần Đăng...