Ca Chiu Sa
Ca Chiu Sa – Bài ca đi cùng năm tháng của nhà thơ Mikhail Vasilievich Isakovsky

là một thi phẩm nổi tiếng trên thế giới của nhà thơ Mikhail...