bài thơ bé ơi
Bài thơ Bé Ơi (Phong Thu) – “Bé này, bé ơi”

là một trong những bài thơ thiếu nhi vô cùng vui vẻ. Bài...