Bài thơ bàn tay cô giáo
Bài thơ Bàn tay cô giáo (Định Hải) – Sự thương yêu của cô giáo như mẹ hiền

là một trong những bài thơ hay mầm non được nhiều bé yêu...