bài thơ bạn mới
Bài thơ Bạn Mới – Bài thơ chủ đề tình bạn sâu sắc

là một trong những bài thơ hay nằm trong chương trình dạy học...