Ba Dong Mot0mo Dan Ong
Ba đồng một mớ đàn ông – Bài thơ hay gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc

là một bài thơ hay và nổi tiếng được nhiều thế hệ bạn...