bài ca ngất ngưởng
Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) – Thể hiện bản lĩnh cá nhân trong cuộc sống

của nhà thơ Nguyễn Công Trứ là một trong những bài thơ hay...