Bach Lo
Bạch Lộ – Bài thơ vang danh đi cùng năm tháng của nhà thơ Phan Huyền Thư

là một bài thơ nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nữ...