Nhà thơ Khuất Nguyên và áng thơ được yêu thích nhất mọi thời đại phần 2

là một thi sĩ vang danh của Trung Quốc. Ông xuất thân dòng...

Nhà thơ Khuất Nguyên và áng thơ được yêu thích nhất mọi thời đại phần 1

屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở...

Tế Hanh cùng chùm thơ dịch Andrey Andreevich Voznhesenski

dành trọn tâm huyết của mình cho những thi phẩm dịch nổi tiếng...

Tế Hanh cùng tuyển tập chùm thơ dịch tác giả khác phần 2

Nhà thơ đã dùng không ít tâm huyết của mình để có dịch...