Để giúp các em làm Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 7 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất Hệ thống toàn bộ các bài Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 7 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa.
1. Bài văn cần nêu rõ luận điểm, vận dụng các phép lập luận như phép phân tích, phép tổng hợp, phép so sánh, phép chứng minh sử dụng linh hoạt sẽ khiến bài viết thuyết phục.2. Các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả là các yếu tố đi kèm giúp bài văn nghị luạn rõ ràng, sinh động, thuyết phục, không nên lạm dụng các yếu tố này trong quá trình làm bài.3. Bài làm có những ưu điểm:Bài viết trình bày sạch đẹp, chữ viết ngay ngắn, đúng chính tảCác lập luận đúng đắn, cách lập luận chặt chẽ, thuyết phụcDẫn chứng phong phú, đa dạng, có trong thực tiễn đời sốngNhược điểm:Bài viết với dung lượng hơi dài quáPhần mở bài chưa tạo được nhiều ấn tượng với người đọc4. Sửa lỗi chính tả, câu cú (nếu có)