Soạn văn lớp 9 ☞ Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 Trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 hay nhất cực đầy đủ, chi tiết và bám sát chương trình nhất. Đây là tài liệu cực kỳ bổ ích dành cho các em học sinh cuối cấp. Với đặc thù chương trình Ngữ vă lớp 9 sẽ là nội dung trọng tâm trong hệ thống đề thi chuyển cấp. Chính vì vậy các em cần phải nắm chắc các bài soạn văn lớp 9. Đó là hệ thống các kiến thức trọng tâm, sát đề thi và rất dễ ghi nhớ.
1. Đoạn văn bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo nghệ sĩ. Đây là một yếu tố của chủ đề chung: tiếng nói của văn nghệChủ đề của đoạn văn nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản2.☞ Nội dung chính của câu (1): tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại☞ Nội dung câu (2): Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải nói cái mới mẻ☞ Nội dung câu (3): Những điều mới mẻ là sự gửi gắm của nghệ sĩ đóng góp vào đời sống☞ Nội dung đều xoay quanh chủ đề phản ánh đời sống tác phẩm nghệ thuật.3.Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn☞ Sự lặp lại từ ngữ☞ Sử dụng từ ngữ cùng trường liên tưởng: tác phẩm, nghệ sĩ, ghi lại☞ muốn nói, gửi vào, góp vào☞ Thay thế những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồi, nghệ sĩ bằng anh☞ Dùng quan hệ từ nhưng1. Chủ đề của đoạn văn khẳng định điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu mà người Việt cần khắc phục để chuẩn bị cho thế kỉ mới☞ Các câu được sắp xếp theo trình tự hợp lí, chặt chẽ, thể hiện mạch phát triển lập luận☞ Khẳng định thế mạnh: thông minh, nhạy bén với cái mới☞ Chỉ ra điểm yếu: đòi hỏi phải khắc phục nhược điểmBài 2 (Trang 44 sgk ngữ văn 9 tập 2)Đoạn văn trên liên kết với nhau bằng phép:☞ Thế đồng nghĩa: sự thông minh, nhạy bén với cái mới được thế đồng nghĩa với bản chất trời phú ấy☞ Nối: nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn ☞ấy là☞ Lặp: lỗ hổng☞ lỗ hổng này; sự thông minh (câu 1) – trí thông minh (câu 5)Các bài soạn văn lớp 9 hay khác: Loạt bài Soạn văn lớp 9 | Soạn bài lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 9 và bám sát nội dung sgk Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2.
Trên đây là bài Soạn văn lớp 9 ☞ Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 Trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 mà chúng tôi đã tổng hợp chọn lọc nhất. Với bài giảng này bạn sẽ đơn giản hơn trong việc chuẩn bị bài ở nhà. Khi đó chương trình Ngữ văn lớp 9 sẽ không còn là nỗi sợ của các em nữa. Thêm vào đó, khi nắm chắc các bài soạn văn lớp 9 này các em sẽ có thể làm các bài kiểm tra, thi chuyển cấp với kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.
Bài Nhiều Lượt Xem  Cảm nhận sự kiên định thông qua ca dao Dù ai nói đông nói tây