Bài thơ Bàn tay cô giáo (Định Hải) – Sự thương yêu của cô giáo như mẹ hiềnlà một trong những bài thơ hay mầm non được nhiều bé yêu thích. Bài thơ mang tính giáo dục cao, nhằm giúp các em thiếu nhi biết yêu trường lớp, yêu mến và kính trọng cô giáo.

Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà bà khen
Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền

Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đan khéo

Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước

Cô bước, em bước
Cây xanh đôi bờ

Bài thơ Bàn tay cô giáo là một trong những bài thơ thiếu nhi vô cùng đặc sắc. Bài thơ thể hiện tình cảm thương yêu của cô giáo mầm non đối với các bạn nhẻ, sự thương yêu của cô giáo như chính sự thương yêu của người mẹ hiền.

so1vn - Tags: